The PORTFOLIO_SEMI_V.xls Model

Portfolio Minimizing Semi-variance

View the model
Download the model

Keywords:

Portfolio | Scenario | Semi-Variance |